UITKEREN

 

Wanneer het moment van uitkeren is aangebroken, worden de kosten van de uitvaart betaald uit het dan aanwezige depositobedrag. Als het bedrag in het deposito kleiner is dan de werkelijke kosten, dienen de erven het verschil bij te betalen. Als het bedrag groter is dan de werkelijke kosten, wordt het verschil ter beschikking gesteld aan de erven ter betaling van bijkomende kosten, zoals een grafmonument, bloemen, kerkelijke kosten, etc. Uitbetaling van deze kosten vindt plaats na indiening van de desbetreffende facturen bij de Stichting.

 

Als na overlijden het depositobedrag moet worden uitbetaald, is er bewijs van het overlijden noodzakelijk. Dan moet een kopie van de akte van overlijden en de factuur van de uitvaartnota worden overlegd. In de meeste gevallen regelt de uitvaartonderneming dit rechtstreeks met de Stichting.