WELKOM BIJ STICHTING CURA ET CERTITUDO

 

De kosten van een uitvaart kunnen flink oplopen. Om de financiële zaken rondom een uitvaart goed te regelen kan er geld worden gereserveerd. Het reserveren van geld voor een uitvaart moet zo gedaan worden dat er geen risico is dat het geld plotseling verdwenen kan zijn. Dat moet dus altijd gebeuren bij een aparte rechtspersoon - meestal een stichting - die niet afhankelijk is van een uitvaartonderneming.

 

WIE ZIJN WIJ?

 

Stichting Cura et Certitudo is opgericht in 1995. De naam betekent 'zorg en zekerheid'. De stichting is gevestigd in Alphen aan den Rijn. Het bestuur bestaat uit de heren Rik Suyver (voorzitter), Frank Ponsioen (penningmeester) en Teun Huisman (bestuurslid). Het secretariaat wordt verzorgd door Jolanda Donkersloot Secretaresse Services.

 

De onafhankelijke Stichting Cura et Certitudo beheert uw deposito en belegt de ingebrachte gelden met zo weinig mogelijk risico door een (zeer) defensief spaar- en beleggingsprofiel aan te houden. Een deposito is tussentijds niet terugvorderbaar en mag uitsluitend worden uitbetaald ter dekking van de uitvaartkosten.

 

Faillissement Kamsteeg & Kramer Uitvaartzorg

 

Medio april 2020 is voor Kamsteeg & Kramer Uitvaartzorg het faillissement aangevraagd. Dit heeft geen consequenties voor de ingelegde gelden bij de Stichting Cura et Certitudo. De Stichting is immers onafhankelijk en aan geen enkele uitvaartonderneming verbonden. De depositohouders - of hun erven - kunnen de uitvaart dus bij een uitvaartonderneming naar eigen keuze regelen.


Mocht u toch nog vragen hebben, belt of mailt u dan gerust met de Stichting. De contactgegevens vindt u op de pagina "Contact".